Amsterdam Bereikbaar: de kracht van samen. 
Amsterdam Bereikbaar is een samenwerkingsverband tussen vijf grote infrapartners: Gemeente Amsterdam, ProRail, de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en de Vervoerregio Amsterdam. Amsterdam Bereikbaar heeft als doel om de regio zo bereikbaar mogelijk te houden, ook tijdens werkzaamheden. Door grote projecten met elkaar te verbinden en planningen en communicatie op elkaar af te stemmen, beperken zij samen meer verkeershinder dan ieder voor zich gerealiseerd zou hebben.
Het speelveld, de reikwijdte en governance van het samenwerkingsverband is complex. Er is behoefte aan een praatplaat om Amsterdam Bereikbaar bij nieuwe medewerkers en partners te introduceren. Ik mocht enkele elementen, stappen en activiteiten in een infographic vormgeven, om zo nieuwe medewerkers, maar ook directeuren en bestuurders een zachte welkome landing te laten maken in het samenwerkingsverband. 
Back to Top