Om de betrokken bij Amsterdam Bereikbaar zich op dezelfde manier te laten inleven in wat haar doelgroep denkt en voelt rondom het reizen naar, in en door Amsterdam, zijn twee persona's ontwikkeld. Een persona is een gedetailleerde omschrijving van de belangrijkste kenmerken van je ideale klant. De persona's van Amsterdam Bereikbaar geven inzicht in de (informatie)behoeften en wensen van de doelgroep forenzen (persona Freek) en de doelgroep bewoners (persona Bianca).
Ik mocht het uitgebreide doelgroep onderzoek dat aan de persona's ten grondslag ligt, vertalen in twee infographics. Deze infographics zorgen ervoor dat iedereen een hand-out heeft die naast een nieuwe idee of project gelegd kan worden. Op de manier kunnen alle betrokkenen bij Amsterdam Bereikbaar zich focussen op de wensen en behoeften van de doelgroep en voorkomen we dat zij hiervan afwijken.
Back to Top