Wat is onderwijskwaliteit? Wat betreft Blosse kom je dan bij de essentie van wat zij willen voor hun kinderen en het onderwijs: ‘dit kun je van ons verwachten’.  Om tot een gezamenlijke definitie van kwaliteit te komen, doorlopen zij een heel afstemmingsproces. De visie van Blosse op kwaliteit is te vergelijken met een drietrapsraket. Aan de basis liggen de wettelijke kaders en regelgeving op het gebied van opvang en onderwijs. Daar bovenop komt de algemene visie op kwaliteit van Blosse. En tot slot wordt de visie op de verschillende locaties aangescherpt door de pedagogisch medewerkers en leraren. Zodat er straks één gezamenlijke definitie ligt, met ruimte voor de couleur locale per locatie.
Ik mocht deze drietrapsraket gedachte vormgeven in een infographic. Boven de raket zweven de astronauten, de leerlingen. Zij staan in nauw contact met de vluchtleiding, de professionals. Zij zijn samen op weg om de leerlingen in de juiste baan om de aarde te schieten. De volgende stap in dit proces is het verwoorden van de ambities van Blosse, en hierna de locaties, op het gebied van kwaliteit voor opvang en onderwijs voor kinderen van 0 t/m 13 jaar.
Back to Top