Blosse creëert op al haar 28 kindcentra een omgeving waar kinderen - van baby tot brugklasser - zich optimaal kunnen ontwikkelen en samen kunnen spelen. Ouders, medewerkers, leerkrachten, iedereen die deel uitmaakt van de Blosse cultuur gaat samen op zoek naar de twinkeling. Ik mocht voor Blosse de visie, missie en kernwaarden samenvatten in een ontwikkelpad: een leerweg met bochten en valkuilen, die Blosse met liefde, aandacht en een berg positieve energie begeleidt. De kernboodschap: "Wij dromen van gelukkige, weerbare kinderen, van ouders die zich gesteund en betrokken voelen en van medewerkers in balans als voorbeeld voor de kinderen. Wij zijn hier om samen onze wereld mooier te maken."​​​​​​​
Hiervan afgeleid maakte ik ook een feestdagenbrief voor ouders en een illustratie voor de kerstboodschap van het College van Bestuur van Blosse, in dezelfde stijl.
Back to Top