Gezondheid is meer dan ‘niet ziek zijn’. Schone lucht, goed werk, voldoende bewegen en geestelijke gezondheid zijn het startpunt van een gezond leven. Voorkomen dat mensen ziek worden is in deze tijd bijzonder urgent. De bescherming tegen infectieziekten en ook de preventie, het bevorderen van gezond gedrag en gezondheid, staan op de maatschappelijke agenda, zo ook in Alkmaar. Deze monitor vormt de nulmeting van een meerjarig programma en zal jaarlijks geupdate worden.
Back to Top