De uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) valt vanaf 2019 onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeente. De jeugdgezondheidszorg van de GGD Hollands Noorden voert het RVP voor 17 gemeenten in Noord-Holland Noord uit. De vaccinatiegraad geeft het percentage zuigelingen, kleuters, schoolkinderen en jongeren weer dat de inentingen gekregen heeft. De vaccinatiegraad ligt momenteel in Alkmaar, net als in Noord-Holland Noord en landelijk, onder de geadviseerde norm van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Alkmaar streeft naar een vaccinatiegraad tussen 95% en 100% voor alle RVP-vaccinaties, conform het advies van de WHO en de GGD Hollands Noorden. Met deze monitor rapporteert de gemeente Alkmaar de komende jaren de voortgang aan bestuur en de gemeenteraad.
Back to Top