Museum Kranenburgh is een belangrijke drager van het rijke kunstzinnige verleden én het artistieke heden van het kunstenaarsdorp Bergen. Het museum is een energieke plek waar inspiratie, ontmoeting, educatie en kennisontwikkeling voorop staan. Een plek die bestaat mede dankzij de bijzondere steun van particuliere schenkers en begunstigers. Afgezet tegen de middelen (een klein team van betaalde medewerkers en een relatief geringe subsidie), trekt Kranenburgh jaarlijks bovengemiddeld veel bezoekers.
Om het gesprek met de gemeente Bergen aan te gaan over het toekomstbestendig maken van Museum Kranenburgh, wilde het museum een drietal praatplaten laten maken. Alle drie geven ze vanuit een andere invalshoek de meerwaarde van het museum weer voor het kunstenaarsdorp Bergen en de omliggende kernen.
Back to Top