Om de doelstellingen van de klimaatopgave te kunnen realiseren, is voldoende goed geschoold personeel nodig. De spanning op de arbeidsmarkt neemt echter toe en in belangrijke sectoren voor de klimaatopgave, zoals de bouw en techniek is sprake van (dreigende) tekorten. 
De provincies Noord-Holland en Flevoland, de Metropoolregio Amsterdam en het programma House of Skills hebben het initiatief genomen voor een gezamenlijke Human Capital Agenda Klimaatopgave (HCKA). Om de uitdagingen van de klimaatverandering tegen te gaan is er langdurige sector overstijgende toewijding en samenwerking nodig. Ook voor het bijpassende arbeidsmarktbeleid- en inzet zijn afspraken nodig tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid in de regio’s en sectoren. Ik mocht een infographic maken van de kaders van de HCKA.
Back to Top